Znajdź informacje

Edukacja, Nauka


Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczycieli – likwidacja regulaminów określających wskaźniki oceny pracy i wydłużenie czasu na ocenę okresową to efekt wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Niniejsza publikacja ma pomóc Państwu odnaleźć się w nowych regulacjach, zaktualizować oraz usystematyzować wiedzę w ich stosowaniu.
czytaj więcej
Nowe wydanie książki „Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu”
Wydaje się, że o nadzorze pedagogicznym napisano już wszystko, ale znajdziecie tu Państwo informacje, które na pewno zainteresują i pozwolą inaczej spojrzeć na to zagadnienie. Bo przecież nadzór pedagogiczny to nie tylko obserwacje zajęć, monitorowanie, kontrola czy ewaluacja. To po prostu systemowe rozwiązania funkcjonowania szkoły.
czytaj więcej
Zamówienia publiczne placówek oświatowych
Szkoły, przedszkola i placówki samorządowe mogą udzielać zamówień publicznych. Procedura udzielania tych zamówień jest skomplikowana i budzi wiele wątpliwości. Skorzystaj z nowej publikacji w Fabryce WIP - „Zamówienia publiczne placówek oświatowych”.
czytaj więcej
Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
Prezentujemy najnowsze wydanie publikacji „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego". Książka zawiera zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Do publikacji dołączono CD z przykładami ponad 75 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców.
czytaj więcej
Wolność moja - wolność Twoja. 9. edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego
Zobrazowanie tematu Wolność moja – wolność Twoja jest wyzwaniem, jakie postawiono przed uczestnikami tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie oraz Małopolski Klaster Poligraficzny.
czytaj więcej
2019-01-30, 14:31
Anita Zielke
Zarabiaj na szkoleniach online
Aby zostać instruktorem, wystarczy umieć coś na tyle, aby nauczyć inną osobę.
czytaj więcej
2019-01-21, 14:37
Anita Zielke
Jak ogarnąć sprzedaż online i uniknąć błędów?
Jak można stworzyć nowy rynek? Co to jest lokowanie produktu i jak je wykorzystać do zwiększania sprzedaży?
czytaj więcej
Szkoła oparta na współpracy – to możliwe!
W bibliotece każdego dyrektora szkoły powinna znaleźć się publikacja porządkująca zakres i formy współpracy dyrektora z innymi organami placówki. Taką książką jest „Szkoła oparta na współpracy. 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy Wydawniczej Oświata.
czytaj więcej
Pladze wycieków uległa nawet NASA
Agencja kosmiczna NASA dołączyła do niechlubnej listy ofiar plagi wycieków, która ma szczególnie miejsce w czwartym kwartale 2018. Wczoraj o wycieku danych klientów informowało Morele.net , a wcześniej rekord 2018 pobił Marriott
czytaj więcej
2018-12-04, 15:13
Odrabiamy.pl
Ponad milion uczniów odrabia lekcje ze znaną platformą e-learningową
30 nauczycieli różnych przedmiotów, prawie pół miliona odrobionych zadań i ponad milion użytkowników korzystających z możliwości oferowanych przez serwis Odrabiamy.pl. W czym tkwi sekret popularności nauki online?
czytaj więcej
1234567891011

Na tej stronie internetowej znajdują sie notki prasowe od firm korzystających z wirtualnych biur prasowych oraz przesłane przez rzeczników prasowych, pobrane z biur prasowych firm zewnętrznych lub ze źródeł ogólnodostępnych (za zgodą odpowiednich osób).

Zapraszamy dziennikarzy do rejestracji w naszym newsletterze, a firmy i agencje public relations do zakładania darmowych wirtualnych biur prasowych.

Kategorie

 

 

Wirtualne biuro prasowe to specjalna strona internetowa, w której firma lub instytucja publikuje informacje przeznaczone dla mediów. Takimi informacjami mogą to być notatki prasowe, wyniki finansowe, ciekawostki oraz artykuły merytoryczne.

Najważniejsza funkcja wirtualnego biura prasowego to automatyzacja wysyłki informacji do dziennikarzy oraz promocja notek prasowych.
 

Baza wiedzy

WhitePress sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 26/28
NIP: 937-266-77-97
Konto: 16 1050 1025 1000 0090 3121 2252

redakcja@whitepress.pl
tel.: 33 470 30 48
Biuro otwarte PN-PT: 8.00-16.00
Top